Wednesday, 17 May 2017

26 January 2015

चौकातील ध्वजवंदन,
लिमलेटच्या गोळ्या,
बाबांच्या रेखीव अक्षरातील सुविचार,
पाठ केलेले तीन मिनिटांचे भाषण,
.. आवेशात म्हणलेले जनमनगण
गांधी, नेहरू, आंबेडकरांच्या हार घातलेल्या तसबीरी,
गावच्या पुढार्यांची मन लावून एैकलेली नारेबाजी,
संध्याकाळी टी व्हीअसलेल्या घरात 'उपकार' बघण्यासाठी झालेली गर्दी...
आणि पुढचे कित्येक आठवडे कंपासपेटीवर लावलेल्या झेंड्याकडे अभिमानाने बघत राहणे...
आता सगळेच धूसर,
फक्त आठवणी, बालपणच्या का विरत गेलेल्या स्वप्नांच्या...
खोलवर कुठेतरी घुमणारा आवाज...
शान न उसकी जाने पाये.....

No comments:

Post a Comment

आगोट

गेले दोन दिवस इकडेही आगोटीचे वातावरण आहे, साहजिकच गप्पाही तशाच, घरात आणि सोशल मिडीयावर . बऱ्याच जणांनी फोटू टाकले, कविता खरडल्या किम्बुहना...